Diodes 的比较器系列产品提供产业标准零件,适用于一般的消费性与工业应用。许多装置符合产业标准零件的规格,具备接脚对接脚兼容性。

  • 产品型号列表
LMV393 比较器
LMV393 比较器
封装:MSOP-8","SO-8
LMV331 比较器
LMV331 比较器
封装:SOT25","SOT353
LM2903Q 比较器
LM2903Q 比较器
封装:MSOP-10","SO-8","TSSOP-8
LM2903AQ 比较器
LM2903AQ 比较器
封装:MSOP-8","SO-8","TSSOP-8
LM2903A 比较器
LM2903A 比较器
封装:MSOP-8","SO-8","TSSOP-8
LM2903 比较器
LM2903 比较器
封装:MSOP-8","SO-8","TSSOP-8
LM2901Q 比较器
LM2901Q 比较器
封装:SO-14","TSSOP-14
LM2901AQ 比较器
LM2901AQ 比较器
封装:SO-14","TSSOP-14
LM2901A 比较器
LM2901A 比较器
封装:SO-14","TSSOP-14
LM2901 比较器
LM2901 比较器
封装:SO-14","TSSOP-14
AZV5002 比较器
AZV5002 比较器
封装:U-QFN1418-10
AZV5001 比较器
AZV5001 比较器
封装:X2-DFN1210-6
AZV393 比较器
AZV393 比较器
封装:MSOP-8","SO-8","TSSOP-8
AZV331 比较器
AZV331 比较器
封装:SOT25","SOT353
AZV3002 比较器
AZV3002 比较器
封装:U-FLGA1616-8
AZV3001 比较器
AZV3001 比较器
封装:X2-DFN1410-6
AS393MTR 比较器
AS393MTR 比较器
封装:SO-8
AS393A 比较器
AS393A 比较器
封装:SO-8
AS393 比较器
AS393 比较器
封装:MSOP-8","SO-8","TSSOP-8
AS339A 比较器
AS339A 比较器
封装:SO-14